Báo Xây dựng và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ bà: Nghiêm Thị Thi, sinh năm 1960; là thân mẫu nhà báo Lại Thị Ngọc Hà – Phó trưởng Ban Kinh tế (Báo Xây dựng), đã từ trần vào hồi 21h10’ ngày 13/12/2020 (tức ngày 29/10 năm Canh Tý). Hưởng thọ 61 tuổi.

Lễ khâm liệm vào hồi 11h5’ ngày 14/12/2020 (tức ngày 1/11 năm Canh Tý).

Sau đó Ban tổ chức Lễ tang và Gia đình sẽ di quan về Đài hoá thân Thiên Đức Phù Ninh.

Lễ viếng vào hồi 15h20’ ngày 14/12/2020 (tức ngày 1/11 năm Canh Tý). Lễ an táng vào hồi 13h30’ ngày 15/12/2020 (tức ngày 2/11 năm Canh Tý) tại nghĩa trang quê nhà: Khu vực dân cư số 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Báo Xây dựng và Gia đình

Kính báo!