UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vừa có văn bản thu hồi và chấm dứt dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp cho thuê tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền của Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (UDEC).

Tỉnh BR-VT thu hồi dự án của UDEC
Long Hải là nơi có nhiều resort và có bãi biển đẹp của tỉnh BR-VT.

Theo đó năm 2008, UBND tỉnh BR-VT chấp thuận đầu tư dự án và UBND huyện Long Điền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Đến nay, Cty UDEC vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án chưa hoàn chỉnh. Dẫn đến dự án chậm triển khai theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh BR-VT cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát lại các thủ tục đất đai của dự án xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định Luật Đất đai.

Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Long Điền và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất lập danh mục kêu gọi đầu tư dự án theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Long Điền và các đơn vị có liên quan tổ chức thu hồi hoặc trình UBND tỉnh thu hồi các văn bản liên quan đến quá trình triển khai thủ tục thực hiện dự án nêu trên,

UBND huyện Long Điền có trách nhiệm thực hiện công bố chủ trương thu hồi dự án trên cho người dân trong vùng dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi dự án.

Mạnh Cường