Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai.

Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, hiện nay tại cơ quan Bộ Xây dựng chưa thực hiện liên thông, liên thông điện tử giữa các thủ tục liên quan đến đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giữa cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan quản lý xây dựng.

Để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên môi trường mạng, Bộ Xây dựng kiến nghị cần sớm hoàn thành các nhiệm vụ: “Xây dựng hệ thống thông tin đất đai – xây dựng”; “Xây dựng hệ thống thông tin đất đai và mô hình giao dịch đất đai điện tử” đã được Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai thực hiện.

Ánh Dương