Theo thống kê mới nhất, hiện nay, tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp Cần Thơ là 28.189 lao động, trong đó có 4.791 trường hợp có nhu cầu về nhà ở.

TP Cần Thơ thiếu nhà ở cho công nhân

Ảnh minh họa.

Như vậy, nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp trên địa bàn thành phố là rất lớn. Nhưng chính quyền các cấp của thành phố chưa thật sự quan tâm, chưa xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là nhiệm vụ chính trị của ngành mình, của cấp mình như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg. Và đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Cần Thơ chưa có dự án nhà ở xã hội nào dành công nhân khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Chương trình hỗ trợ nhà ở vùng ngập lũ (Quyết định số 714/QĐ-TTg) đã được UBND TP Cần Thơ quyết liệt triển khai tại các quận, huyện như: Bình Thủy, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Đến nay, TP Cần Thơ có 28 cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ với tổng số là 5.848 nền. Trong đó, thành phố đã bố trí 2.683 nền chính sách; 1.145 nền tái định cư; 1.335 nền sinh lợi (đấu giá); 685 nền khác (638 nền chưa bố trí hoặc chưa xây dựng nhà ở, 07 nền chưa giải tỏa được và 40 nền xây dựng hạ tầng xã hội). Có 2.095 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc Chương trình, trong đó 35 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

Về công tác chăm lo đời sống xây nhà cho người có công, sau hơn 5 năm thực hiện “Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”, đến nay, TP Cần Thơ đã hỗ trợ được 1.281/1.462 hộ (đạt 87,6% so với mục tiêu Đề án). Trong đó, xây dựng mới cho 638/664 hộ (96,0%); hỗ trợ cải tạo, sửa chữa 643/798 hộ (80,6%) với tổng kinh phí đã thực hiện là 38,38/42,52 tỷ đồng (tỷ lệ giải ngân là 90,3%); còn lại 181 hộ (26 xây dựng mới, 155 sửa chữa) thì 14 hộ sẽ không triển khai thực hiện được do chuyển khỏi địa phương, đã mất hoặc không có nhu cầu được hỗ trợ; 25 hộ được hỗ trợ theo các chương trình xã hội hóa.

Năm 2019, có 4 hộ xin được triển khai do bị thu hồi đất và được bố trí tái định cư; 138 hộ đang được triển khai hỗ trợ , trong đó: xây mới cho 01 hộ; cải tạo, sửa chữa cho 137 hộ.

Nhi Ngọc