Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ nhằm phúc đáp Công văn số 2719/UBND-KTN ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị cho ý kiến chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án phát triển Khu nhà ở tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Dự án).

TP Việt Trì: Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, về cơ sở pháp lý của Dự án: Theo các tài liệu gửi kèm, Dự án có quy mô 0,6138ha, thuộc Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 (QHCXD TP Việt Trì).

Dự án được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 13/8/2012; được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận cho Cty CP bia Hà Nội – Hồng Hà (Cty) là chủ đầu tư tại Văn bản số 140/UBND-KT2 ngày 14/01/2013; được Cty phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-DAXD ngày 10/6/2014. Ngày 10/6/2015 UBND tỉnh Phú Thọ đã giao đất cho Cty thực hiện Dự án tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND.

Theo Công văn số 2719/UBND-KTN ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ, hiện nay các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng. Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ tại Công văn số 2719/UBND-KTN ngày 25/6/2018 về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nhằm khai thác, sử dụng quỹ đất có hiệu quả và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Căn cứ QHCXD TP Việt Trì đã được duyệt, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà ở của người dân đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, các mẫu nhà ở đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Dự án đối với khu vực xung quanh.

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về việc quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội; kiểm soát hoạt động xây dựng nhà ở của người dân đảm bảo toàn bộ các hạng mục đầu tư của dự án tuân thủ theo đúng nội dung dự án đã được thẩm định và phê duyệt.

Linh Nguyễn