Ngày 23/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) theo quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP (Nghị định 117) ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì Hội nghị.

Triển khai xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS
Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng dự có Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS Nguyễn Trọng Ninh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Ngọc Quang và đại diện các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Để phục vụ nhu cầu quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng, những năm trước đây, các đơn vị chức năng đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực thông tin về nhà ở và thị trường BĐS, tuy nhiên, tính công khai, tin cậy và minh bạch của những thông tin này vẫn còn những hạn chế.

Nhằm giúp Bộ Xây dựng hoạch định các chính sách của Ngành có liên quan đến thông tin về nhà ở và thị trường BĐS, năm 2015, Bộ Xây dựng đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Triển khai Nghị định 117, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thảo luận các giải pháp nhằm phối hợp, thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị định này.

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành đã cùng thảo luận, trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp kết nối, tích hợp, cung cấp thông tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành liên quan để phối hợp xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS liên quan đến tổ chức thu thập, tổng hợp, tính toán và lưu trữ số liệu để sẵn sàng đấu nối, tích hợp với hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu chung về nhà ở và thị trường BĐS; bố trí ngân sách hàng năm cho việc điều tra, thu thập, cập nhật, bổ sung các thông tin, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm kết nối đến Sở Xây dựng các địa phương phục vụ quản lý, vận hành khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS…

Linh Anh – Đình Hà