(Xây dựng) – Vừa qua, bạn đọc có địa chỉ email xuanbangxx@gmail.com gửi tới nhờ hướng dẫn giải đáp về việc có trường hợp bán nhà mà không cần có giấy chứng nhận, vậy những giao dịch nào không bắt buộc nhà ở phải có giấy chứng nhận?

truong hop khong bat buoc phai co giay chung nhan khi ban nha o
Ảnh minh họa (Nguồn: NL/Báo tin tức).

Luật gia Cấn Thị Phương Dung – Công ty Luật TNHH YouMe trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 118, Luật Nhà ở 2014 quy định điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch như sau:

2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có giấy chứng nhận:

a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

b) Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

c) Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 62 của luật này.

d) Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.

đ) Nhận thừa kế nhà ở.

e) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Các giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Khoản 4, Điều 62, Luật Nhà ở 2014 quy định nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội như sau:

4. Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, những trường hợp như pháp luật quy định nêu trên không bắt buộc nhà ở phải có giấy chứng nhận.