TP – UBND tỉnh TT-Huế đã quyết định chấm dứt hoạt động gần 20 dự án “treo”, thu hồi hơn 222 ha đất

Ngày 9/12, Sở TN&MT tỉnh TT-Huế cho biết, theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, các sở ngành liên quan đã kiểm tra đề xuất thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động 19 dự án đầu tư kinh tế đã được cấp đất có tổng vốn đầu tư 12.169 tỷ đồng, với tổng diện tích khoảng 222,8ha.

Báo cáo của Sở TN&MT, từ năm 2014 đến cuối 2018, UBND tỉnh TT-Huế đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư đối với 11 khu đất, với tổng diện tích 31.588 m2. Riêng dự án có giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức chỉ định chủ đầu tư: giao đất gồm 55 dự án với tổng diện tích 816.808,4 m2, cho thuê đất 144 dự án với diện tích 6.637.232,2 m2. Tuy nhiên, sau thời gian được giao hoặc cho thuê đất, nhiều dự án đầu tư đã không triển khai như cam kết, hoặc triển khai rất chậm, gây bức xúc trong nhân dân, làm lãng phí tài nguyên đất đai.

Từ kiểm tra, giám sát và đề xuất của các cơ quan chức năng trên địa bàn, UBND tỉnh TT-Huế đã quyết định chấm dứt hoạt động gần 20 dự án “treo”, thu hồi hơn 222 ha đất để tiếp tục kêu gọi đầu tư và sử dụng đất có hiệu quả.

Theo NGỌC VĂN/Tienphong.vn