Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống của người dân bị thu hồi đất, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp để sớm có quỹ đất giao cho các hộ dân. Tính đến nay, kết quả giao đất dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tốt.

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ

Khu đô thị chùa Hà Tiên khang trang nhờ chính sách giải quyết đất dịch vụ tốt của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Vĩnh Phúc, tính chung trên địa bàn tỉnh, đến nay đã giải quyết được 63,04% (thời điểm tháng 4/2018 đạt 54,25%) tăng được 8,79%; trong đó có 6/9 huyện, thành phố giải quyết khá tốt việc chi trả đất dịch vụ cho người dân gồm có: huyện Bình Xuyên đã giải quyết được 80,05%, huyện Yên Lạc 78,56%, huyện Sông Lô đạt 76,68%, TP Vĩnh Yên đạt 67,63%, huyện vĩnh Tường đạt 66,88%, huyện Lập Thạch đạt 66,13%; có 02 huyện đạt kết quả còn thấp đó là: Tam Đảo đạt 15,08%, huyện Tam Dương mới đạt 21,70%.

Từ khi có Quyết định số 175/QĐ/TU ngày 11/07/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác dồn thửa đổi ruộng và giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh, sau 2 năm chỉ đạo, từ chỗ mới giải quyết được 49,03 ha chiếm 38,04% đến nay đã đạt được 63,04% với diện tích 78,35 ha.

Nhìn chung trên địa bàn đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết đất dịch vụ, về cơ bản việc chậm giải quyết đất dịch vụ hiện nay tồn tại chủ yếu dựa vào việc bố trí kinh phí GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng các khu đất dịch vụ. Để đảm bảo tiến độ UBND tỉnh chỉ đạo rõ UBND các huyện, thành, thị và các Sở, ngành phải chủ động cân đối nguồn ngân sách hàng năm để ưu tiên giải quyết đất dịch vụ.

Trang Lê