(Xây dựng) – Ngày 11/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công công tác đối với 13 cán bộ là lãnh đạo các sở, ngành, ban của tỉnh.

vinh phuc dieu dong va bo nhiem can bo chu chot
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lại Hữu Tuyển – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Phùng Quang Dũng – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phú Sơn – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Việt Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Lạc.

Quyết định điều động và phân công đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy Yên Lạc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Ngô Duy Đông – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Hồng Đô – Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; đồng chí Nguyễn Xuân Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Bình Khương – Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, công tác cán bộ đã được Trung ương và tỉnh xác định là khâu then chốt trong mọi công việc. Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh cũng đã xác định khâu đột phá về công tác cán bộ, trong đó, đặc biệt coi trọng giao việc và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, biến các chủ trương, chính sách thành các đề án cụ thể. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm tới cán bộ trẻ, cán bộ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức gánh vác công việc trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được điều động, phân công, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực ở lĩnh vực mới. Các địa phương, đơn vị có cán bộ đến nhận nhiệm vụ công tác mới tạo điều kiện thuận lợi nhất để nơi các đồng chí thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.