(Xây dựng) – Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

vinh phuc khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xvii nhiem ky 2020 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự Đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Dụ – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo một số tỉnh, thành.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quộc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng 348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

vinh phuc khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xvii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng và các đại biểu dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh đến những nỗ lực, bứt phá và kết quả nổi bật tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

vinh phuc khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xvii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhấn mạnh phương châm của Đại hội là “Đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – sáng tạo – phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

vinh phuc khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xvii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị (báo cáo tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội. Báo cáo khẳng định, với sự linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể nhân dân, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 104,48 triệu đồng/người. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước.

Thu ngân sách Nhà nước, thu hút đầu tư tăng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư và đi vào hoạt động tạo diện mạo mới cho đô thị và khu vực nông thôn.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, Vĩnh Phúc đứng thứ nhất cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn và đứng thứ 5 cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác quân sự quốc phòng được củng cố, tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được quan tâm thường xuyên. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, bình quân hàng năm kết nạp được 2.389 đảng viên.

Đặc biệt, Đảng bộ Vĩnh Phúc đã gương mẫu, thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020. Trong nhiệm kỳ, Vĩnh Phúc đã sáp nhập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, giải thể 100% Chi bộ Đảng cơ quan xã và 126/137 Chi bộ Đảng quân sự xã, phường, thị trấn. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Vĩnh Phúc xác định 28 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông điểm nghẽn, thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

vinh phuc khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xvii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Phạm Hoàng Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên đề cập đến 4 nhóm giải pháp quan trọng để xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng đô thị với các nội dung cụ thể, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của người đứng đầu đối với sự phát triển của tỉnh. Nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiện đại. Đổi mới tư duy trong quản lý Nhà nước về đô thị, nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ cán bộ quản lý đô thị các cấp. Tăng cường phân cấp quản lý đô thị, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng đô thị Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I; ưu tiên đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng của thành phố, góp phần hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại I.

vinh phuc khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xvii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định, Vĩnh Phúc là một trong số ít các tỉnh có Nghị quyết chuyên đề về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí tán thành với những nội dung cơ bản được nêu trong Báo cáo chính trị, nhất là quyết tâm chính trị và ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 được thể hiện trong chủ đề Đại hội; mục tiêu tổng quát, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với 28 chỉ tiêu cụ thể của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng Thủ đô, nhất là Hà Nội nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông; Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện đồng bộ, hiệu quả ba đột phá chiến lược; Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng tạo thuận lợi, minh bạch, an toàn để thu hút các dòng vốn đầu tư mới; Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.