(Xây dựng) – Với mục tiêu xây dựng thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại I hiện đại, trong thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

vinh phuc thanh pho vinh yen lam tot cong tac giai phong mat bang thu hut dau tu phat trien kinh te
Thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng công tác công khai, minh bạch về bồi thường cho người dân tại các dự án.

Theo đó, thành phố Vĩnh Yên đã ban hành các kế hoạch về việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, bức thiết trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân theo định kỳ, bảo đảm đúng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ đó lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên có thể kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân và giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Bên cạnh đó, thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các xã, phường công khai thông tin đầy đủ, minh bạch các dự án, tiến độ thực hiện tại trụ sở UBND các xã, phường tại địa điểm dự án được đầu tư. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố nên nhận thức của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố về công tác giải phóng mặt bằng được nâng lên; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ kê biên, bồi thường có nhiều chuyển biến tích cực.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Trần Ngọc Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng sự phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, thành phố Vĩnh Yên đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương có diện tích đất thu hồi tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đền bù, thu hồi đất đai; thành lập các tổ công tác thường xuyên theo dõi, nắm bắt thực tế, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại về đất đai của tổ chức, hộ dân.

Ông Hải cũng cho biết thêm: Tại mỗi dự án cả hệ thống chính trị từ thành phố, xuống phường, tổ dân phố phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân liên quan đến thu hồi đất, chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, luôn gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, thường xuyên xuống cơ sở để đối thoại với người dân trên nguyên tắc: vì dân nhưng phải đúng quy định. Ông Hải cho rằng, công khai, minh bạch và đúng quy định trong giải phóng mặt bằng là “chìa khóa” để thành công. Với những trường hợp cố tình chây ỳ trong giải phóng mặt bằng, phải cưỡng chế thì công khai, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức họp báo thông báo cưỡng chế.

Nhiều giải pháp cụ thể đã giúp cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng quy định của pháp luật. Điển hình hiện nay là dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên (giai đoạn 3) tại phường Đồng Tâm.

Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên (giai đoạn 3) tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện việc kiểm kê đất đai, tài sản trên đất. Niêm yết công khai phương án, giá bồi thường, hỗ trợ tại UBND phường Đồng Tâm… Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như thực hiện đúng các quy định về đền bù, hỗ trợ kịp thời, các hộ dân đã hoàn toàn ủng hộ chủ trương và mức giá của Nhà nước. Căn cứ các quyết định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã tiến hành chi trả kinh phí cho các hộ theo đúng quy định của pháp luật và cơ bản qua nhiều lần vận động các hộ gia đình đã nhận kinh phí bồi thường.

Tuy nhiên còn một số hộ dân chưa nhận kinh phí hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, mặc dù đã được UBND thành phố Vĩnh Yên và các cơ quan chức năng liên quan nhiều lần đối thoại, tuyên truyền vận động giải thích, nhưng các hộ dân không chịu chấp hành quyết định thu hồi đất, đồng thời đưa ra các yêu cầu không có căn cứ thực hiện, đòi chi trả số tiền cao so với quy định của Nhà nước.

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại, nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành, ngày 30/12/2020, UBND thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – giai đoạn 3 tại phường Đồng Tâm (đợt 1) đúng theo quy định của pháp luật, để bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã được tiến hành công khai, dân chủ khách quan đảm bảo trật tự an toàn, thực hiện trong giờ hành chính đúng theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

Những thành công trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã đạt được những thành công quan trọng, nhưng mới chỉ là bước đầu.

Để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, trong thời giai tới thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban và chính quyền cơ sở từ xã, phường, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp về tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành quy định của Nhà nước về giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, đối với những công trình có tính chất phức tạp, UBND thành phố Vĩnh Yên sẽ lên kế hoạch chi tiết từng trường hợp, từng dự án để UBND thành phố có hướng chỉ đạo cụ thể, đẩy nhanh thực hiện các dự án theo tiến độ đã đề ra.