(Xây dựng) – Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, song với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, tỉnh Vĩnh Phúc đã cơ bản giữ ổn định kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, các hoạt động văn hóa – xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

vinh phuc tong thu ngan sach den cuoi thang 122020 uoc dat tren 32320 ty dong
Bà Hà Thị Hồng Nhung – Cục trưởng Cục thống kê tỉnh báo cáo số liệu thống kê tình hình kinh tế – xã hội của Vĩnh Phúc năm 2020.

Theo số liệu thống kê tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 được Cục Thống kê tỉnh công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 2,21%. Trong đó, giá trị tăng thêm của ngành Nông – Lâm – Thủy sản tăng 2,88%, đóng góp 0,17 điểm %; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 3,92%, đóng góp 1,85 điểm %; khu vực dịch vụ tăng 0,32%, đóng góp 0,07 điểm % vào tăng trưởng chung của tỉnh. Quy mô GRDP của tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 122.600 tỷ đồng, tăng 3,1%; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 104,7 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 triệu đồng so với năm 2019. Tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 61,95%, dịch vụ chiếm 29,82%, nông – lâm – thủy sản chiếm 8,23%.

Trong năm 2020, toàn tỉnh thành lập mới 1.170 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 8.199 tỷ đồng, tăng 3,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,3%; kết quả thu hút vốn đầu tư tuy giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn vượt kế hoạch đề ra với 129 dự án FDI, DDI được cấp mới và tăng vốn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt trên 52.440 tỷ đồng, tăng 2,95% so với năm 2019. Do tỉnh thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là chính sách giảm tiền thuê đất, gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ… đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến 28/12/2020 ước đạt trên 32.320 tỷ đồng, bằng 91,93% so với dự toán.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Ước cả năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, trong đó đưa 1.200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 125,5 tỷ đồng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.