(Xây dựng) – Chiều 29/12, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dần tại thôn Bích Chu, xã An Tường.

vinh tuong vinh phuc thuc hien cuong che thu hoi dat cong trinh nang cap tuyen duong thuong trung tuan chinh
Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường chỉ đạo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Dần.

Ông Lê Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: “Việc triển khai cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Dần được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Trước đó, UBND huyện, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường; Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và cùng UBND xã An Tường và xã Tuân Chính đã tích cực vận động, thuyết phục, đối thoại nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dần, thôn Bích Chu, xã An Tường vẫn cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất phục vụ dự án. Vì vậy, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường buộc phải triển khai biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Dần để triển khai dự án”.

Việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất… và một số văn bản, Nghị định có liên quan.

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-UBND của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Vĩnh Tường, tuyến Thượng Trưng – Tuân Chính (địa phận xã Tuân Chính)…

vinh tuong vinh phuc thuc hien cuong che thu hoi dat cong trinh nang cap tuyen duong thuong trung tuan chinh
Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công triển khai trang thiết bị, máy móc tiến hành thi công.

Được biết, công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Vĩnh Tường, tuyến Thượng Trưng – Tuân Chính (địa phận xã Tuân Chính) đã được UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt và điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; với tổng diện tích thu hồi là 10,29ha/713hộ, hiện nay chỉ còn duy nhất 01 hộ ông Nguyễn Văn Dần chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích là 920,8m2.

Trước đó, ngày 15/12, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Dần, thôn Bích Chu, xã An Tường do không chấp hành quyết định thu hồi đất. Sau đó, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các cơ quan ban ngành của huyện, Đảng ủy, UBND xã An Tường và xã Tuân Chính tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại. Tuy nhiên, gia đình ông Dần vẫn tiếp tục đề nghị bồi thường hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi là đất vườn; không đồng ý theo phương án bồi thường, hỗ trợ UBND huyện đã phê duyệt là đất nông nghiệp (trồng lúa).

Đối với những kiến nghị của hộ gia đình ông Dần đã được lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND xã An Tường và xã Tuân Chính, cùng các tổ chức đoàn thể đã giải thích, trả lời và đối thoại theo quy định của pháp luật nhưng hộ gia đình ông Dần vẫn không đồng ý, không chấp hành.

Do vậy, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thực hiện nghiêm túc quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành.