(Xây dựng) – Ngày 8/9/2020, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

xay dung thanh pho can tho tro thanh do thi hat nhan vung dong bang song cuu long
Ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu với Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Nghị quyết 59-NQ/TW là nghị quyết kế thừa của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị được ban hành từ năm 2005 nhưng phát triển cao hơn. Mục tiêu Nghị quyết số 59-NQ/TW là xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thật sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nam bộ. Nhiệm vụ hiện nay là xây dựng vùng Tây Nam bộ trở thành một vùng phát triển của cả nước, trong đó Cần Thơ phải đóng vai trò đầu tàu của vùng. Thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục ban hành nghị quyết cho cả vùng Tây Nam bộ phát triển. Đây là hai nghị quyết không những giúp phát triển cho thành phố Cần Thơ mà còn cho cả vùng Tây Nam bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng Tây Nam bộ, Cần Thơ cần phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa sức hút về trung tâm và sự lan tỏa từ trung tâm đến các địa phương trong vùng. Việc phát triển của Cần Thơ không những có lợi cho Cần Thơ mà còn mang lại lợi ích cho cả vùng Tây Nam bộ. Cần Thơ phải phát triển để trở thành trung tâm về văn hóa mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm về giáo dục và đào tạo, trung tâm y tế, trung tâm khoa học công nghệ… Mục đích cuối cùng của Nghị quyết số 59-NQ/TW là phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nâng cao.

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

xay dung thanh pho can tho tro thanh do thi hat nhan vung dong bang song cuu long
Một góc thành phố Cần Thơ.

Tại Hội nghị, ông Lê Quang Mạnh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW. Đó là 10 nội dung và giải pháp như: Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai nghị quyết; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị; phát triển cơ cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Thành phố Cần Thơ thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế – xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố và cả vùng; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch và thể thao của vùng…

xay dung thanh pho can tho tro thanh do thi hat nhan vung dong bang song cuu long
Trường Đại học Cần Thơ – nơi đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành phố Cần Thơ đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Giai đoạn 2021 – 2025 tăng trưởng GRDP đạt mức từ 7,5 – 8%/năm, giai đoạn 2025 – 2030 tăng trưởng đạt mức từ 7 – 7,5%/năm. Đến năm 2030, GRDP/người đạt từ 9.400 đến 11.000 USD. Tổng sản phẩm công nghệ cao so với tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng từ 45 – 50%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt từ 85 – 90%, về cơ bản không còn hộ nghèo, tỷ lệ đô thị hóa đạt 80%…