Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản (TT BĐS) trong năm 2018 tiếp tục được Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo và thực hiện sát sao.

Xây dựng thể chế quản lý thị trường bất động sản phát triển bền vững
Ảnh minh họa.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công cụ

Theo đó, Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát sự phát triển của TT BĐS theo hướng ổn định bền vững với cấu trúc hoàn chỉnh và đồng bộ, kết nối liên thông với các thị trường khác của nền kinh tế.

Đến thời điểm hiện nay, Bộ đã hoàn thành các Đề án: “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy TT BĐS phát triển ổn định, lành mạnh” và “Quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ giai đoạn 2018-2021”.

Riêng Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và TT BĐS đảm bảo an sinh xã hội” liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch đô thị, nên Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình.

Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước… nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, thuế, tín dụng liên quan đến nhà ở và TT BĐS.

Bộ Xây dựng chủ động trong các công tác nghiên cứu và thực hiện hiệu quả các công cụ, giải pháp để thúc đẩy TT BĐS phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo công khai, minh bạch; Thực hiện tái cơ cấu TT BĐS, gắn với thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội (NƠXH); Xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; Kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển NƠXH; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp để phát triển NƠXH tại các địa phương trọng điểm; Nghiên cứu sự phù hợp của các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại Luật Nhà ở, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP, Thông tư số 21/2016/TT-BXD với tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các địa phương.

Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; Phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về thích ứng với biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng trưởng xanh (đối với các nội dung do Bộ Xây dựng chủ trì).

Đẩy mạnh phát triển NƠXH

Bộ Xây dựng chú trọng đẩy mạnh các chương trình phát triển NƠXH. Theo đó, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tiếp tục được kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành dứt điểm chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng trong năm 2018. Cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho khoảng 228.000 hộ, đang triển khai hỗ trợ cho khoảng 57.800 hộ, trong 10 tháng năm 2018.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn đã có 80.200 hộ dân tại 56 tỉnh, hoàn thành xây dựng nhà ở vay vốn với dư nợ khoảng 1.990 tỷ đồng. Năm 2018, dự kiến hỗ trợ cho 25% số đối tượng chương trình khoảng 67.100 hộ.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 15.600 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt (đạt khoảng 68%); Có 05/13 địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ, 8/13 địa phương còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thực hiện đến năm 2021.

Hiện có 05/13 địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, gồm Nghệ An, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và TP Đà Nẵng.

Đối với chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 – 2020 (giai đoạn 2), do tình hình sạt lở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chiều theo chiều hướng phức tạp, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 nhằm hoàn thiện đồng bộ và phát huy hiệu quả chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long 2001 – 2015 và đáp ứng nhu cầu di dời, ổn định đời sống cho khoảng 60.000 hộ dân.

Chương trình phát triển NƠXH cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị đã hoàn thành khoảng 95 dự án, quy mô khoảng 39.000 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.960.000m2.

Chương trình phát triển NƠXH dành cho công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành 100 dự án, quy mô khoảng 41.000 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2 triệu m2. Riêng năm 2018, có thêm 11 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp đã hoàn thành, với quy mô khoảng 5.800 căn.

Theo dõi diễn biến TT BĐS

Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến TT BĐS để chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường phát triển. Hiện TT BĐS cả nước cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, phong phú. Nhu cầu thực chất sử dụng BĐS ngày càng tăng rõ. Tính đến ngày 20/11/2018, tồn kho căn hộ chung cư khoảng 2.300 căn, tồn kho nhà thấp tầng khoảng 2.700 căn, tồn kho đất nền nhà ở khoảng 2,8 triệu m2, tồn kho đất nền thương mại khoảng 500.000m2.

Tình hình tồn kho BĐS trên địa bàn TP Hà Nội đến ngày 20/11/2018, còn khoảng 5.100 tỷ đồng, so với lúc đỉnh điểm ở quý I/2013 đã giảm khoảng 70%, so với tháng 12/2016 giảm khoảng 8,7%, so với 20/12/2017 giảm khoảng 3%.

Tình hình tồn kho BĐS trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tính đến ngày 20/11/2018, còn khoảng 4.200 tỷ đồng, so với lúc đỉnh điểm ở quý I/2013 đã giảm khoảng 85%, so với tháng 12/2016 giảm khoảng 27%, so với 20/12/2017 giảm khoảng 9%.

Thanh Nga