Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 12108/UBND-CN ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ
Phối cảnh tổng thể Dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ. (Nguồn: Internet)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, quy mô 67ha, nằm trong điều chỉnh quy hoạch chung TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 (Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa), đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 09/9/2010, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 và Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. Cty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã được lựa chọn làm chủ đầu tư Dự án theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND thị xã Sầm Sơn.

Ngày 09/12/2015, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2885/BXD-PTĐT cho ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với phân kỳ I thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ theo đề nghị tại Văn bản số 10307/UBND-CN ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đối với phân kỳ III và IV của Dự án theo đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 12108/UBND-CN ngày 02/10/2018, căn cứ hồ sơ quy hoạch chi tiết Dự án và yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa không cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất nằm tại mặt tiền các tuyến đường: QL47 có chỉ giới đường đỏ 36m, tuyến đường ranh giới phân kỳ III và phân kỳ IV của Dự án có chỉ giới đường đỏ 24m, tuyến đường ranh giới phía đông của phân kỳ III và phân kỳ IV (nằm phía bờ tây sông Đơ) có chỉ giới đường đỏ 22m (theo bản vẽ bản đồ quy hoạch chia lô điều chỉnh QH05 – Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái hai bờ sông Đơ); chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư giám sát chặt chẽ việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được phê duyệt.

Việc xem xét, quyết định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân đến ở.

Huyền Trang