Sau khi nhận được Văn bản số 8103/UBND-SXD ngày 22/10/2018 của UBND TP Đà Nẵng đề nghị có ý kiến về quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH) được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng.

Ý kiến về quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật về nhà ở không quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách mà chỉ quy định về hình thức và một số nguyên tắc trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (Điều 22 Luật Nhà ở 2014, Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở, Điều 8 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).

Trình tự, thủ tục về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành (Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư).

Liên quan đến vấn đề này, ngày 27/6/2018, Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 747/QLĐT-PPP gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu các quy định và văn bản nêu trên để thực hiện; trường hợp còn vướng mắc, đề nghị có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Khánh An